افتخارات و نمایشگاه ها

حضور گالری سنگ سینا در ” بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان ” – 11 الی 14 مهرماه

حضور گالری سنگ سینا در ” دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ،معادن و صنایع وابسته ” – 12 الی 16 اردیبهشت 95

حضور گالری سنگ سینا در ” بیستمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان ” – 27 الی 30 مهرماه 96